facebook

KONTAKT

SOPOCKIE SZKOŁY FOTOGRAFII WFH
81-717 Sopot, ul. Haffnera 7/1
tel. /fax (58) 551 13 07
info@szkolafotografii.pl

Sekretariat czynny:
poniedziałek 13,30-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-15.00

Dyrektor
Jerzy Hejber
tel. 58 551 1307
jerzy@hejber.com

Z-ca Dyrektora
Tomasz Maryks
tel. 58 551 13 07
tomek@szkolafotografii.pl

Sekretariat:
tel. 58 551 13 07
sekretariat@szkolafotografii.pl

Płatności  za naukę należy kierować na konto :
48 1020 1853 0000 9402 0166 4002 (PKO BP)
FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ
81-717 Sopot, ul. Haffnera 7/1