Autorski program, w pełni wyposażone studio, profesjonalna ciemnia analogowa, pracownia komputerowa, zbiory literatury fachowej to elementy tworzące optymalne warunki do poszerzania Twojej wiedzy i rozwijania Twoich zainteresowań. Od 1992 roku, jako pierwsza w Polsce szkoła fotografii, wyznaczamy standardy edukacji fotograficznej. Kształcąc w oparciu o najnowsze metody nauczania, kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowane wiedzy. Dzięki połączeniu teorii z praktyką i doświadczonej kadrze dydaktycznej zapewniamy równomierny rozwój umiejętności teoretycznych i praktycznych. Dokonania i sukcesy naszych absolwentów są naszą najlepszą wizytówką.

 

Zapraszamy osoby pełnoletnie – bez ograniczeń wiekowych; młodzież policealną, studentów, osoby dojrzałe pragnące rozwijać swoje zainteresowania fotograficzne. Wcześniejsze doświadczenie nie jest niezbędne. Funkcjonujemy jako:

Dwuletnia wieczorowa lub zaoczna Niepubliczna Policealna Sopocka Szkoła Fotografii WFH. ( nr ewidencji MKiDN niepublicznych szkół artystycznych 385/39/2004). Oferujemy najszerszy spośród szkół niepublicznych zakres zajęć programowych oraz największy dostęp do pracowni i atelier poza godzinami zajęć teoretycznych. Nasz autorski program nauczania to możliwość uczestnictwa w ponad 280 godzinach zajęć w ciągu roku szkolnego. Ponadto od godz.14.00 dla naszych słuchaczy stwarzamy możliwości korzystania ze studia, ciemni oraz skanerów bez dodatkowych opłat.

FAQ czyli często zadawane pytania…

 

Kogo przyjmujemy do szkoły?

– Każdą osobę pełnoletnią posiadającą wykształcenie średnie. Prowadzimy politykę otwartych drzwi – nie prowadzimy fikcyjnych rozmów rekrutacyjnych. Przyjmujemy więc również osoby nie posiadające doświadczenia fotograficznego. Najważniejsza jest chęć pracy i motywacja.

 

Czy wystawiamy świadectwa?

– Osoby, które zgodnie z regulaminem ukończą szkołę i obronią pracę dyplomową otrzymują świadectwo ukończenia niepublicznej policealnej szkoły artystycznej .Niepubliczna Policealna Sopocka Szkoła Fotografii kształci w zawodzie plastyk – specjalność: fotografia i film – specjalizacja: fotografia artystyczna ( wpis do ewidencji MKiDN nr 385/39/2004).

 

Czy mogę przerwać naukę?

– Przerwanie nauki na okres do dwóch lat nie stanowi problemu. Można wrócić do szkoły i kontynuować naukę z uwzględnieniem zaliczonych semestrów.

 

Kim są nasi uczniowie?

– Wśród uczniów spotkasz osoby w różnym wieku – od młodzieży tuż po liceum do ludzi dojrzałych po pięćdziesiątce. Są z nami to studenci innych uczelni, osoby pracujące zawodowo, prowadzące swoje firmy. Łączy nas wspólna pasja.

 

Czy szkoła gwarantuje pracę w zawodzie?

– Szkoła daje wiedzę niezbędną w komercyjnej pracy fotografa i rozwoju artystycznym. Jednak fotografia to bardzo specyficzny zawód, w którym o sukcesie decyduje wiele czynników. Liczba osób pragnących sprzedać fotografie zawsze była wyższa liczby osób pragnących je nabyć…

 

Ile czasu należy poświęcić na zajęcia w szkole?

– Podstawowe zajęcia obowiązkowe to wykłady, seminaria i workshopy. 4-6 godzin tygodniowo to minimum. Szkoła stwarza równocześnie warunki do dodatkowego indywidualnego ( pod kierunkiem asystenta) bezpłatnego korzystania ze studia, ciemni, pracowni komputerowej i konsultacji.

 

Czy potrzebny jest własny sprzęt. Jeżeli tak to jaki?

– Własny sprzęt jest niezbędny do fotografowanie poza zajęciami w szkole. Na zajęciach w studio można korzystać ze sprzętu szkolnego. Do dyspozycji są aparaty i optyka zarówno Canona jak i Nikona oraz cały osprzęt studyjny – lampy, światłomierze, nasadki itp. Najlepiej jest używać własnego aparatu, który dobrze się zna i sprawnie nim operuje. To pozwala skupić się na fotografowaniu, a nie obsłudze sprzętu.

Jeżeli idzie o zakup sprzętu przed rozpoczęciem szkoły to zalecamy powstrzymanie się z decyzją. Po mniej więcej dwóch miesiącach nauki będziecie Państwo mieli wiedzę, aby świadomie wybrać sprzęt. Aparaty i obiektywy kupować powinno się pod własne specyficzne potrzeby. I nie jest konieczne wydanie fortuny aby tworzyć dobrą fotografię. To człowiek, jego wiedza i kreatywność jest ciągle najważniejszy.

 

Czy szkoła współpracuje z innymi placówkami edukacyjnymi?

– Od ponad 15 lat współpracujemy z norweską Lofoten Folkehoegskole. Efektem tej współpracy są  stypendia zagraniczne dla uczniów.

 

Kim są nauczyciele SSF-WFH ?

– W szkole uczą czynni zawodowo profesjonaliści, dzieląc się swoją praktyczną wiedzą. Oprócz stałej kadry, której jednym z głównych zadań jest poznanie możliwości uczniów i motywacja do pracy twórczej, w szkole występują także wykładowcy gościnni.

 

Czy mogę odwiedzić szkołę zanim podejmę decyzję o podjęciu nauki?

ABSOLUTNIE TAK. Każdej osobie zainteresowanej szkołą proponujemy indywidualne spotkanie w dogodnym dla niej terminie. Wystarczy zadzwonić pod nr tel.: 58 551 13 07 i ustalić termin. Na spotkaniu dokładnie omawiamy możliwości jakie daje szkoła oraz organizację zajęć.

Osoby już zdecydowane mogą dokonać rejestracji bezpośrednio na stronie internetowej szkoły pod:http://panel.szkolafotografii.pl/zapisy/index.html

 

 

 


Nasza historia...

Dzisiejsza Sopocka Szkoła Fotografii WFH to miejsce spotkań różnych generacji, społeczność oparta na zamiłowaniu do fotografii bez względu na wiek i inspiracje zawodowe. Sięgnijmy do korzeni …

Geneza Sopockiej Szkoły Fotografii sięga końca XX wieku. To wtedy w 1992 roku powstały Warsztaty Fotograficzne Hejber (WFH) założone przez absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego oraz Academy of Art University w San Francisco Jerzego Hejbera.

WFH działające w formule warsztatów, a więc w ówczesnym czasie poza strukturami systemu oświaty były de facto postrzegane jako pierwsza w wolnej Polsce niepubliczna szkoła fotografii. WFH oferowało dostęp do najnowszego sprzętu i technologii w połączeniu z innowacyjnym procesem edukacyjnym zakładającym fuzję solidnego przygotowania zawodowego ( czyli opanowanie tzw. „rzemiosła fotograficznego” ) z kontekstem artystycznym. WFH jako jedyny ośrodek edukacyjny w dziedzinie fotografii już wtedy sprzeciwiał się sztucznemu niekiedy podziałowi na fotografię artystyczną i komercyjną. Wzorami byli twórcy tacy jak Avedon, Penn, Newton, Leibowitz – których dzieła wykonane „komercyjnie” wystawiane były ( i w dalszym ciągu są ) przez najważniejsze galerie artystyczne świata.

Następnym etapem było włączenie WFH w struktury systemu oświaty w Polsce. Powstało Studium Fotografii WFH – niepubliczna placówka oświatowa zarejestrowana w Wydziale Oświaty miasta Sopotu pod numerem 30. Program Studium obejmował dwa lata nauki zakończone dyplomem ukończenia Studium.

Działalność Studium Fotografii WFH nie ograniczała się do działań stricte oświatowych. Studium organizowało wystawy, plenery, wydarzenia, wykłady otwarte, w szerokim zakresie wspierało społeczność lokalną. W uznaniu zasług honorowy patronat nad działalnością Studium objął Prezydent Miasta Sopotu.

Studium Fotografii WFH jako działająca w ramach systemu oświaty „szkoła fotografii” stało się wzorcem do naśladowania. Powstawać zaczęły kolejne placówki o profilu fotograficznym – Europejski Instytut Fotografii, Warszawska Szkoła Fotografii, Akademia Fotografii i inne. Większość z tych placówek posiadających niepodważalne zasługi w dziedzinie popularyzacji fotografii nie podjęła jednak ciężaru kształcenia w formie szkoły policealnej, pozostając na poziomie niepublicznych placówek oświatowych.

Rok 2004 oznaczał utworzenie na bazie Studium Fotografii WFH niepublicznej dwuletniej policealnej szkoły artystycznej pod nazwą Niepubliczna Policealna Sopocka Szkoła Fotografii WFH (wpis do ewidencji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego nr 385/39/2004 ).

Dzisiejsza Sopocka Szkoła Fotografii WFH kształci około dziewięćdziesięciu uczniów na pierwszym i na drugim roku nauki realizując nowoczesny, innowacyjny program edukacyjny. Nasi uczniowie mają dostęp do najnowszych technologii, atelier, pracowni i laboratoriów. Nasi absolwenci podejmują pracę w mediach i instytucjach kultury, prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukcesy w prestiżowych konkursach fotograficznych. Albo po prostu widzą i wiedzą więcej, fotografując bardziej świadomie.

„Sukces w fotografii, tak jak w każdej dziedzinie artystycznej jest możliwy jako realizacja pasji. Patrząc na sprawę szerzej, dobra szkoła powinna pełnić kilka funkcji. To nie tylko wiedza. Sopocka Szkoła Fotografii WFH jest szkołą autorską. Jej istnienie zaczęło się od pewnej idei. Była nią chęć podzielenia się doświadczeniami i zaszczepienia sposobu myślenia o fotografii jako unikalnej fuzji rzemiosła, sztuki i sposobu życia. Wierzę, że nasi absolwenci wynoszą ze szkoły nie tylko wiedzę ale przede wszystkim unikalny sposób myślenia. Bardzo ważna jest równowaga technologii i wrażliwości. Szkoły zbudowane wyłącznie na komercyjnym traktowaniu wiedzy nie mają racji bytu w XXI wieku. Dostępność sprzętu przestała być barierą. Wiedza jest dostępna w internecie.

Dobra szkoła fotografii to nie handel wiedzą. Budowa szkoły autorskiej polega na czymś zupełnie innym. Na możliwości wymiany myśli i doświadczeń. Nie można nauczyć się fotograficznego myślenia przez internet. Można posiąść wiedzę, inspirować się,  ale prawdziwa dyskusja, kształtowanie postaw i wymiana doświadczeń musi odbywać się na żywo miedzy ludźmi. Dobra szkoła fotografii stanowi społeczność uczniów i nauczycieli. Społeczność to dużo więcej niż portal społecznościowy. 

Istnieje potrzeba tworzenia środowiska fotograficznego i kształtowania świadomości fotograficznej. Istnienie dobrej szkoły fotografii powiększa grono ludzi ceniących fotografię, czyni ich bardziej wrażliwymi wizualnie. Nie wszyscy nasi uczniowie chcą komercyjnie zajmować się fotografią. Wielu po prostu chce ją robić lepiej, bardziej świadomie. Są tacy, którzy osiągnęli sukces zawodowy w innych dziedzinach i przychodzą do nas, żeby zgłębić temat, który zawsze ich fascynował. Nazwijmy to spełnianiem fotograficznego marzenia”.

Jerzy Hejber – dyrektor Sopockiej Szkoły Fotografii WFH

wystawy

kontakt

kadra

dyplomy

galerie      

kadra       

 zaloguj

zapisy

kontakt      

o szkole /  FAQ

SOPOCKA  SZKOŁA FOTOGRAFII WFH
 

Sopocka Szkoła Fotografii WFH  prowadzona jest przez  Fundację Edukacji Fotograficznej  pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.